Politiattest

Krav om politiattest

Alle «ansatte» og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal inneha politiattest og ha fremvist denne ovenfor en styreoppnevnt representant. Klubben er ansvarlig for å føre oversikt over hvem som har fremvist attest.

I Nedre Sigdal Idrettsforening løser vi dette på følgende måte:
– Dersom du allerede har fått tilsendt politiattest til dette formålet skal denne fremvises til den i styret som innehar denne oppgaven. Pr i dag er dette ivaretatt av undertegnede. Da vi ikke har «fast kontortid» i hallen kan du eventuelt komme innom meg, nest nederste huset når du kjører veien ned til Norka AS på Nerstad. Alternativt kan du ta en kopi av attesten, legge den i en konvolutt som du forsegler, skriv mitt navn utenpå og be gruppeleder overlevere denne. Gruppelederne deltar på styremøtene en gang pr måned. Etter registrering blir innlevert kopi makulert. Original skal du selv beholde.
– Har du ikke søkt om attest eller denne er bortkommet, må du søke på nytt. Det er nå en ny søknadsprosedyre hvor du via www.politi.no logger deg på en nettløsning med bl. a Bank-ID. Sammen med søknaden skal du legge ved en bekreftelse fra Idrettslaget. Denne får du ved å sende en mail til: ingerkristingrimsrud@gmail.com. I mailen må du skrive ditt fulle navn og fødselsdato. Signert bekreftelse blir returnert på mail i PDF – format.
Se ellers https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ for ytterligere informasjon.
Har du spørsmål er det bare å ringe meg på 99 60 37 60.

Følg linken for å gå direkte til elektronisk søknad: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
Mvh

Bjørn O. Tandberg
Nedre Sigdal IF