Kontakt

Kontaktinformasjon NSIF


Leder for Nedre Sigdal Idrettsforening er Steinar Neshagen. Han kan kontaktes på telefon 917 69 110, e-post: neshagen@online.no

Det øvrige styret består av:

Nestleder: Jens Kristian Støa, tlf: 970 89 405, e-post: jk_stoea@hotmail.com

Kasserer: Supaporn Wongwirakhan, tlf: 923 10 779 , e-post: wongwirakhan1992@gmail.com

Sekretær: Kirsti Ødemark, tlf 908 18 240, e-post: kirsti.odemark@gmail.com

Styremedlem: Inger K. Grimsrud, tlf: 951 23 567, e-post: ingerkristingrimsrud@gmail.com

Kontaktinformasjon for Sigdalshallen:

Utleieansvarlig for Sigdalshallen: Inger Reistad, tlf: 980 19 356

Driftsansvarlig Sigdalshallen: Per Bye, tlf: 992 85 928