Kontakt info fotball

Trener lag e-post telefon oppmann lag epost telefon

G 15 i Samarbeid med G15 Bakke: Geir Søfteland Bakke  48201839 
J14 : 
Anette Eek Svendsen 91196340 Ann Kristin Lilleås J14  41569267
G14:
Trond Wold  90559691 Knut Gunnar Neggen G14 94154447
G13:
Lars Green 91367720 May Britt Neshagen  95994704
G13 Samarbeid med G12
Hege Steinnes Knut Gunnar Neggen   94154447 ,Runar Eidal  48211911

J 12:Eirik Lindbo 97156368 ,Roger Hansen J 12  95708457
G11:
Anders Fragått   91382467 , Jeroen Willemse 
J 11:
Eirik Lindbo  97156368 ,Gunhild Th Wold  95267649
J10:
Øyvind Skadtvedt  99265724, Lene Solum 97119177
G10:
Nils Henry Wickman 90011463 ,Kari Manvik  95221154,
Kjetil Jokstad  90204925

J9: Knut Emrud 92205794, Eirk Folkvord 97764275,  Stian Hoffart 
G9:
Bjørn Tandberg 99603760, Christine Nordmo 93208551
G8:
Håkon Sandsbråten, Christine Strand  92290311, Ørjan Skare
J8:
Trond Aalien 992 89 853,  Mona Flintegård  99384467
B7:
Ole Morten Vatnås 93666880, Morten Grefstad 913 15 794
Marius Valaitis 968 00 984    Roger Faane   481 77 388 Geir Evju

Styre:
Hans Ole Wærsted leder  48220311    hans.warsted@gmail.com
Eirik Folkvord nestleder  97764275
Christine Løvset Strand sekretær  92290311
Runar Fjeld Hansen kasserer  99481288
Olav Killingstad styremedlem/ungdoms representant:   97962256

Andre tillitsverv
Knut Emmerud banemester  92205794
Geir Søfteland Dommeransvarlig/ fairplay  48201839
Monica Eidal materialforvalter  95057563
Svein Olav Tovsrud treningsveileder  91357063
Chrisitian Haugen leder Sigdal FK  92635504
Monica Ravnås kasse moniravn@online.no
Karianne Aase Øverby kiosk kari-aa@online.no
Øystein Ødegård dugnadsansvarlig   99551433