Fotball

30.4 17.00-….. Revyfest for Svana teaterlag i Prestfoss.
Fotballgruppa står som festarrangør, og må stille som vakter mm.
Overskuddet blir fordelt til de lagene som stiller.
DOMMERKURS/KAMPVERTKURS 18.4
Alle kampverter tilbys et lite intensivkurs mandag 18.4 i Hallen fra 17.00- 18.00. Inviter deres kampverter, og oversend påmelding til meg.
18.00- 21.00 er det Dommerkurs. Åpent for alle over 12- 13 år. Spesielt lurt for kampverter å delta. Påmelding til Geir Søfteland: geir.softeland@jbv.no
17.04.16 Fotball trener kurs- vi trenger markører
0900  – 0930- FORBEREDELSER
0930  – 1100- PRAKSISØKT MED MARKØRER(7-8 år)-
1100 –   1200- MATPAUSE
1200  –  1330- PRAKSISØKT MED MARKØRER(7-8 år)
1330  –  1500- AVSLUTNING
Ta kontakt med Christine L. Strand for påmelding av markører tlf 922 90 311

 

KLUBBKATALOG Nedre Sigdal IF  her ligger det bilder fra 2015

Nedre Sigdal IF- Sangen sjekk den ut: