Våre hjemmesider skal oppgraderes og vi anbefaler derfor å følge med og ta kontakt via vår Facebookside - Nedre Sigdal IF for oppdatert informasjon.