Nedre Sigdal IF sin logo.

Innkalling til årsmøte 2017 i Nedre Sigdal Idrettsforening

Publisert 4. februar 2017

Styret innkaller herved til årsmøte i Nedre Sigdal Idrettsforening.
Årsmøtet avholdes den 21. februar 2017 kl.1900 på møterommet i Sigdalshallen.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 8.februar 2017 til Steinar Neshagen 3355 Solumsmoen eller på mailadressen neshagen@online.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet ved henvendelse til Steinar Neshagen.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

AVTALE MELLOM NSIF, WENAAS NORDIC OG NYGÅRD SPORT

Publisert 3. februar 2016

Avtalen innebærer blant annet at du som NSIF-medlem får 25% rabatt ved kjøp av alle Diadoraprodukter hos Nygård Sport i Åmot. Dette gjelder også på utvalgte Wenaas-produkter. Rabatt fås ved å oppgi medlemskap i butikken. For hvert registrerte kjøp får idrettsforeningen i tillegg en bonus. LØP og KJØP!
Ps! Idrettsforeningen oppfordres til å følge avtalen, og derfor ikke kjøpe inn annet klubbrelatert utstyr fra konkurrerende leverandør med mindre Wenaas ikke kan skaffe tilveie samme/tilsvarende produkt.